Udgivelser

Årsskrifter
Jegerup Lokalhistorisk Forening har side 1989 hvert år i december udgivet et årsskrift med artikler og billeder fra det tidligere Jegerup sogn.
Samtlige årgange kan købes ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

Pris: Enkelt stk. koster 50 kr + evt. porto. Ved køb af flere årgange gives rabat.

Bogudgivelse
Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn har i samarbejde med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune udgivet:

Ubog Jegerup – en landsby på Højderyggen af Aage Gram.
Jegerup – en landsby på Højderyggen er i store træk beretningen om en landsbys udvikling fra fortid til nutid. Der lægges især vægt på en periode i Sønderjyllands historie, som fik stor betydning for hele landsdelen. Fremmedherredømmet har man kaldt de 56 år efter 1864, som skulle komme til at præge udviklingen på en lang række områder.
Bogens forfatter Aage Gram var født i Jegerup i 1933, død 2012. Efter barndommen i Jegerup tog han studentereksamen fra Haderslev Katedralskole, i 1955 lærereksamen og blev samme år ansat ved Vojens Kommunes Skolevæsen.
Bogen koster 75 kr. og kan købes ved bestyrelsen.