Jegerup sogn

Lidt om sognet:
Jegerup ligger på den jyske højderyg, der blev dannet ved den sidste istid for 12.000 år siden. De gamle veje fulgte højderyggen ned gennem Jylland, så den gamle Hærvej fra Viborg til Slesvig går igennem sognet, ligesom Adelvejen, der var forbindelsen mellem slottene i Haderslev og Ribe, også krydser sognet.

Vester Engvej fra Billundvej

Vester Engvej – et stykke af Hærvejen

Byen har således ligget udsat i ufredstider, når fremmede tropper drog igennem landsdelen.
Byens navn kendes fra 1492, hvor den kaldes Egrip eller Igrip. Forstavelsen ”Eg’s” oprindelse er lidt usikker, idet det kan være et mandsnavn eller en egebevoksning. Mange hælder til den sidste tolkning, idet landsbyen ligger i udkanten af de store egeskove, der for 1000 år bredte sig over store strækninger mod nord.
Jegerup var tidligere et selvstændigt sogn og omfattede udover Jegerup bebyggelserne Kestrup, Selskær, Jegerup Frihed og Fyrskov.
Jegerup har som andre landsbyer tidligere haft kro, mejeri, bager, smed, købmand og andre små butikker. Desuden har der været mange større og mindre landbrug, hvoraf kun få er tilbage. De tidligere landbrugsbygninger er nu attraktive boliger.
Den østlige længdebane går gennem sognet, og Jegerup var indtil 1972 stationsby.