Aktiviteter

RECEPTION
i anledning af udgivelse af
ÅRSSKRIFT 2017
Mandag d. 4. december kl. 19.30 i Jegerup skolebygning, lokale 2.

 

Vi glæder os til se mange af vore medlemmer og andre interesserede


UDFLUGT TORSDAG DEN 1. JUNI 2017
Den årlige udflugt med Lokalhistorisk Forening,
hvor der deltog knap 40 medlemmer, gik til

Vandkraftværket ved Christiansdal
Landbrugsmuseet ved Tørninggård
Pilgrimsherberget ved Tørninggård

og sluttede med kaffebord i Jegerup Fritids- og Kulturcenter.
Turen var arrangeret af foreningens aktivitetsudvalg.

 

 

GENERALFORSAMLING
Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn har ved konstituering efter afholdt  GENERALFORSAMLING  d. 9. feb. 2017 fået flg. bestyrelse:
Formand Lisbeth Kærgaard-Pedersen, næstformand Margit Krag, kasserer Christian Holm, sekretær Ellen L. Petersen, arkivleder Kaj Sandholdt.
Som suppleanter er valgt: Stinne Jensen og Inga Hansen.

Lokalhistorisk forening har fået 20.000 kr.
Vi har ved uddeling af midler fra SE Vækstpulje fået 20.000 kr. til indkøb af 2 brandisolerede arkivskabe.
Det er et længe næret ønske, der nu er blevet opfyldt, for selvom foreningen kun dækker den tidligere Jegerup sognekommune, er der alligevel i de forløbne godt 25 år indsamlet mange bevaringsværdige arkivalier.
Disse kan nu blive opbevaret under bedre forhold end hidtil i arkivet, så bestyrelsen er taknemlig for beløbet og sender en stor tak til SE.

Bestyrelsen for SE Vækstpulje varetager udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler støttekroner og uddeler midler tre gange årligt. SE´s repræsentantskab beslutter på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor mange penge SE Vækstpulje har til rådighed. I 2016 er der afsat 15 mio. kr. til puljen.

 

skabe

 

 Årsskrift 2016
Foreningen har ved en velbesøgt reception i Jegerup Fritids- og Kulturcenter præsenteret Årsskrift 2015.
Årsskriftet udleveres til alle foreningens medlemmer. Kan købes ved bestyrelsen, pris 50 kr.

Nedenfor vises indholdet af årsskrift 2016
Forsidebillede: Jegerupgaard, Bygaden 8
Året 2016 i Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn ved bestyrelsen
Mindeord over Mathias Nørgaard
Husrensning af Lisbeth Kærgaard Pedersen
Portræt af en Jegerupborger af Mette Qvade
Egon Jessen fortæller
Altertavlen i Jegerup Kirke af Ole Nedergaard
Jegerup Bageri i to generationer af Lisa Hansen
Erindringer fra Jegerup gamle skole af Lis Pedersen
Rejsen til Samoa af Karen Jensen
Kirke og skole af Aage Gram
Konfirmation 1925 i Jegerup Kirke

 

 

Bygaden 8

Bygaden 8 omk. 1947

 

  

Bækken, der i 1960’erne blev rørlagt fra Overbæksvej og ned i Jegerup mose, er i løbet af sommeren efter 50 år blevet genetableret af Haderslev kommune.
 Vi kan nu glæde os over, at et lille stykke natur er kommet tilbage.
DSC_0004DSC_0009DSC_0010

 

 

 

 

 

 

Se flere aktiviteter i Jegerup ved at klikke her.